Homepage About the City Multimedia Photo Galleries City of Pilsen Práce na stavbě nové divadelní budovy…

Práce na stavbě nové divadelní budovy pokračují i v zimních měsících

Od října do prosince minulého roku se budovaly přeložky inženýrských sítí, především na silnoproudých a slaboproudých vedeních. Kompletně byla dokončena štola včetně instalace zařízení pro kanalizační stoku. Betonovaly se obvodové a vnitřní stěny a sloupy