Homepage About the City Multimedia Photo Galleries City of Pilsen Zástupci obvodů se seznámili s bezpečnostní…

Zástupci obvodů se seznámili s bezpečnostní situací

S aktuální bezpečnostní situací na celém území města Plzně a v jednotlivých obvodech, s vyhodnocením projektu Bezpečné město, realizovanými opatřeními a připravovanými preventivními projekty se 20. 2. 2013 na pracovním semináři seznámili zástupci městskýc