Homepage About the City Multimedia Photo Galleries Sightseeing, Places of Interest Nebývalý zájem provázel Den otevřených sond

Nebývalý zájem provázel Den otevřených sond

Nebývalý zájem provázel Den otevřených sond (3.9.2011), který Plzeňanům umožnil nahlédnout do lokality, kde Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek prováděl do konce července archeologický průzkum, a kde má být do roku 2014 vystavěna nová b