Homepage About the City Multimedia Photo Galleries Events Studenti univerzity získali stipendia

Studenti univerzity získali stipendia

Součástí každoročního listopadového (16.11.2011) zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni je slavnostní předání stipendií úspěšným studentům. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jej od města Plzně převzalo z rukou primátora Martina Baxy třináct stu